Aanbevelingen

Je bent in een staat van stroom in het huis van Borsod


Na een omslachtig onderzoek werd ontdekt dat uw ernstige aandoening de overhand heeft in de huizen van Gymnasiums. Er zijn geen spellen, geen waterblokkades en de bewoners van het huis zijn bang.

Je hebt een ernstige aandoening in een speciaal gymnastiekhuisAttila LĐąpossy, Hoofd van het bureau van de commissaris voor de grondrechten, sprak op ECHO TV dat zijn uitgebreide proef aantoonde dat u een ernstige aandoening had in een specialiteit in Tornanabad in Borsod County -
In dit woonhuis wonen 8-10 kinderen thuis, in sombere, vervallen omstandigheden: waterblokken zijn onvoldoende, handvatten ontbreken, zelfs de minimale voorwaarden worden niet gegeven voor kinderen. In huizen zijn getraumatiseerde, empowered kinderen die uit hun gezin zijn getild. Voor kinderen in woonhuizen ze hebben geen persoonlijke bezittingen, geen speelgoed, Ik kan mijn vrije tijd niet letterlijk doorbrengen. Het afdelingshoofd zei dat ook de kinderen zijn bang, fysieke en verbale straffen doden ze lokaal, alleen opvoeders kunnen met hun zorg rondlopen, dus de relatie met de lokale bevolking is zo slecht. Ze kunnen geen groen fruit produceren, omdat de lokale bevolking ze steelt, de kinderen bedreigt en ze binnenbrengt. Waar dergelijke omstandigheden heersen, moet je overwegen om je status naar een geschikt niveau te verhogen of te elimineren. Attila Lápossy, een lokaal opererende ledenschool, is uitgebreid onderzocht en is niet in orde: er is geen voorafgaand werk, geen leraren, geen gespecialiseerde leraren, geen adequaat onderwijs voor kinderen.