Anders

Duizenden kunnen worden uitgesloten van tertiair onderwijs vanwege taalexamenregeling


Duizenden zijn uitgesloten van hoger onderwijs en het toelatingspercentage kan met wel 30 tot 40 procent dalen als de onderwijsregering de strengere regels die van kracht worden niet wijzigt.

Strikte regels die zullen uitkomen, vereisen dat aanvragers een complex intermediair taalexamen afleggen in basis, niet-kerncursussen, vertelde hij de wereldeconomie. Zoltбn RozgonyiPresident van de United Linguists.Duizenden kunnen worden uitgesloten van hoger onderwijs vanwege taalexamens (foto: iStock) Volgens een rapport gepubliceerd in de editie van dinsdag zijn er tot nu toe geen inbeslagnames op taalscholen, hoewel de inschrijving dit jaar 45 procent is en ingeschreven bijna 40 procent had geen examen in de tussenliggende taal. In de eerste acht maanden van het jaar werden bijna 88.000 mensen gevraagd om een ​​taalexamen af ​​te leggen, terwijl vorig jaar 120.500 mensen zeiden: " en het specialistische taalexamen vereist voor toelating moet op een gespecialiseerde manier worden geïntroduceerd.
  • Dus hij ziet Peppa-varken
  • Angst voor vroeg taalonderwijs
  • Zelfs een op de vier 15-jarigen kan niet meerdere problemen oplossen