Handige informatie

Ouders die niet bij het zieke kind in het ziekenhuis kunnen blijven, kunnen geen geld vragen


Volgens commissaris László Szélik, grondrechten, zijn er soms ernstige zorgen over ongerechtvaardigde beperkingen van de opvoedingsvoorwaarden voor kinderen in ziekenhuizen en is het daarom onredelijk om een ​​vergoeding te vragen.

Ouders die niet bij het zieke kind in het ziekenhuis kunnen blijven, kunnen geen geld vragenDe Biztosбnak Alapvetх Rechten Office tбjйkoztatta kцzlemйnyben MTI arrуl dat de commissaris felkйrte menselijk erхforrбsok miniszterйt, rцgzнtsйk de felnхtt korъ kнsйrхk kуrhбzi benntartуzkodбsбt biztosнtу rйszletes szabбlyokat, kinderen fekvхbeteg ellбtбst nyъjtу egйszsйgьgyi intйzmйnyekben de felnхtt kнsйrхk mйltу elhelyezйsi kцrьlmйnyeit szavatolу minimumfeltйteleket jogszabбlyban йs van de voorwaarden voor de vrijstelling van de betaling van de taxatievergoeding wordt afgezien. De Ombudsman vroeg de hoofden van de getroffen ziekenhuizen om de huisregels te herzien, overtreders van hun praktijken. In 2010 heeft de Ombudsman op uitgebreide wijze de voorwaarden onderzocht waaronder we kinderen toegang kunnen bieden tot ziekenhuisopname en andere ouders. De commissaris vandaag utуvizsgбlattal ezelхtti acht йvvel jelentйsben kezdemйnyezettek teljesьlйsйt de azуta bekцvetkezett vбltozбsokat weloverwogen бt, йs tцbb panaszbeadvбny nyomбn de huidige situatie jogszabбlyi door elemezte.A vizsgбlat minimumnorm hiбnyбban tovбbbra krijgen egйszsйgьgyi intйzmйnyek dцnthetnek de kуrhбzi tartуzkodбs kцrьlmйnyeirхl, onder voorbehoud van kapcsolattartбs de kan worden geoefend afhankelijk van specifieke omstandigheden. Maar het geeft een zeer tбg mozgбsteret de kуrhбzaknak om sajбt hatбskцrben de betegellбtбs zavartalansбgбnak fontossбgбra citeren kьlцnbцzх korlбtozбsokat alkalmazzanak.Az Ombudsman rбmutatott: in 2010 geformuleerd ajбnlбsok niet teljesнtйse, valу het kind bleef kapcsolattartбs de benntartуzkodбs lehetхsйgйt biztosнtу de szьlхknek egysйges wet kцvetelmйnyrendszer de elhelyezйs minimбlis kцvetelmйnyeit szavatolу finanszнrozбsi megoldбsok hiбnyбban sйrьl de jogbiztonsбg kцvetelmйnye en valу йs vйdelemhez kinderen gondoskodбshoz joga.A jelentйs feltбrta dat naast tartуzkodбs kind, het kind szьlх йs kцzцtti continue kapcsolattartбs niet correct kцthetх medische engedйlyhez, kivйve een rendkнvьli situaties, zoals de wetgeving. De commissaris benadrukte: kan niet worden betaald, zelfs als de ouder geen huurprijs nodig heeft, een hoger serviceniveau dan bijvoorbeeld linnengoed of aparte kamers. Het ontbreken van een minimumnorm voor niet-contante opvoedingsvoorwaarden vormt een belemmering voor deze geschiktheid. De commissaris megбllapнtotta: ellentйtes de tцrvйnyi rendelkezйsekkel als de kуrhбzi hбzirendekben engedйlyhez, tйrнtйsi dнj fizetйsйhez kцtik de szьlхk benntartуzkodбsбt.A jelentйs rцgzнti dat egyenlх bбnбsmуd kцvetelmйnyйt sйrti de apбk йs mбs fйrfi hozzбtartozуk volledig of rйszleges kizбrбsa de kуrhбzi benntartуzkodбs lehetхsйgйbхl.
  • Het kind gaat curry
  • Als uw kind naar de rechtbank gaat - Rechten en kansen
  • De familie heeft de thermometer naar het stadhuis gebracht - Het stadhuis