Hoofdsectie

Fitness voor familieontwerpers Family Fitness voor familieontwerpers


Op het werk moeten we een medische geschiktheidstest ondergaan. Het is ook normaal dat een bestuurder onze capaciteit beheert. Het is een paradox dat ons grootste bedrijf, de kindertijd, niet wordt voorafgegaan door een proeve van bekwaamheid.

Met behulp van gezinsplanning, met behulp van moderne en effectieve kennis en methoden, kunnen toekomstige ouders veel doen om de gezondheid en fysieke en mentale vaardigheden van hun kinderen te verbeteren. Het doel van positieve gezinsplanning is ervoor te zorgen dat kinderen de optimale omstandigheden hebben voor hun ontwikkeling en geboorte.
Een kind krijgen is een van de grootste bedrijven in ons leven; vreemd is dat er voor het grootste deel geen andere manier was om de geschiktheid voor ouderschap en gezinsplanning te controleren. De geschiktheidstest voor gezinsplanning die werd uitgevoerd in de Family Planning Service van 1984 (nu bij het National Institute for Child Health) heeft dit mogelijk gemaakt.

Wanneer kunnen we zeggen dat hij fit is?

Een goede gezinsplanning helpt kinderen om gezonder te worden in de wereld, waardoor het aantal aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte en een totale zwangerschap afneemt.
Het gezinsvriendelijke model voor dit ontwerp is drievoudig en één. begint met een proeve van bekwaamheid. Dit wordt gevolgd door drie maanden voorbereiding op de conceptie. Ten slotte eindigt het programma met verhoogde bescherming voor vroege zwangerschap, targeting en doorverwijzing naar kraamzorg.
De geschiktheidstest voor gezinsplanning bestaat uit verschillende componenten en omvat:
  • verduidelijking van genetische aanleg,
  • zwangerschapstest,
  • screening op seksueel overdraagbare aandoeningen,
  • de geschiktheid van een familieontwerper onderzoeken,
  • psychoseksuele geschiktheidstoets,
  • sluit uw gevaar uit.
Het vastleggen van geschiktheid voor gezinsplanning op dit punt is de taak van de gekwalificeerde uitvoerders van het programma; gestructureerde interviews, vragenlijsten, laboratoriumtests helpen. Dit kan gedaan worden door speciaal medisch advies: genetische counseling, gynaecologie, andrologie, seksuele geneeskunde, psychiatrie, psychologie.

Kun je de greens veranderen?

Genetische aanleg is gebaseerd op de verwerving en evaluatie van de familie van familieontwerpers. De frauduleuze locatie van afwijkingen en ziekten kan helpen om de oorsprong te verduidelijken en zo het onderscheid tussen (genetische), complexe en verworven ziekten mogelijk te maken. Bij complexe ziekten (bijv. Hoge bloeddruk, depressie, allergieën) vestigen attitudes van gezinsplanning de aandacht van familieplanners op een hoger risico dan geplande kinderen. Zowel de schadelijke externe effecten (die de erfelijke aanleg voor de ziekte veranderen) als de beschermende effecten die de aanleg voor de aanleg kunnen voorkomen, worden besproken.
In het geval van een genetisch probleem, en als de vrouwelijke ontwerper ouder is dan 35 jaar, moet genetische counseling worden gezocht. Als er een ernstig gevaar bestaat dat een gezin wordt geschaad, zal de geneticus u advies geven. De arts geeft u een nauwkeurig beeld van de waarschijnlijkheid dat deze ziekte zich voordoet en beantwoordt de belangrijke vraag of het probleem kan worden voorkomen.
Als de gezinsplanner lijdt aan een ziekte die de bevalling beïnvloedt (bijv. Diabetes, epilepsie), moeten voorbereidende onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd ter voorbereiding op de zwangerschap.

Gezond, niet ziek

Erkenning van seksueel overdraagbare aandoeningen en behandeling van infecties bij infecties zijn erg belangrijk voor succes. De geschiktheidstest voor een familieontwerper is in feite een geslachtscontrole. Bevruchting en infecties kunnen worden geëlimineerd door sperma-testen.
Omdat conceptie het resultaat is van seksuele activiteit, is het essentieel om het probleem van seksueel leven en seksuele harmonie in twijfel te trekken bij het beoordelen van geschiktheid. Als er gedurende deze tijd een probleem met licht is, zullen we het gezin doorverwijzen naar seksplanners.
Bepaalde ziekten (zoals virussen) tijdens de zwangerschap kunnen foetale afwijkingen of aangeboren afwijkingen veroorzaken. Daarom is het belangrijk om vóór de conceptie de vrouwelijke rubella (varicella) en varicella (varicella) -defecten vóór de conceptie te verduidelijken. In geval van tandziekte (als u niet ziek bent geworden of niet bent gevaccineerd), wordt een noodvaccinatie aanbevolen vóór het ongeval.
Het is beter om elke "ontoereikendheid" van gezinsplanning vóór de zwangerschap te detecteren, de risico's te elimineren of op zijn minst te beperken. Dit kan u ook blootstellen aan het risico dat u problemen hebt om in een vroeg stadium zwanger te worden en veel zwangerschappen tijdens de zwangerschap te vermijden; en, last but not least, een gezondheidsbewust en geïnformeerd stel over kunst voor gezinsplanning.