Aanbevelingen

Jeugdonderwijs (GYБP)


Iedereen die een kind heeft dat de situatie kent wanneer de ouder niet van hem of haar is en niet kan werken vanwege de ziekte van zijn of haar kind, wordt arbeidsongeschikt verklaard.

Jeugdonderwijs (GYБP)

In het geval dat het kind jonger is dan 12 jaar, heeft de ouder recht op een uitkering bij ziekte, dat wil zeggen kinderopvangtoeslag (GYPP).
 • biztosнtбsi relatie,
 • de ziekteverzekeringsbijdragen van de arbeidsongeschikte persoon zijn verschuldigd,
 • onvermogen en onvermogen van de arts.
Het recht van een kind dat in een openbaar huishouden woont om kinderopvangtoeslag te ontvangen, is voor elke ouder afzonderlijk beschikbaar. Subsidiabiliteit: werknemers. Een eenmanszaak die lid is van een zelfstandige, zelfstandige, niet-gelieerde onderneming heeft geen recht op een koe.

Wie telt als geboren en telt als single?

Omdat een ouder recht heeft op GYP, is het belangrijk om te verduidelijken wie de wet van mening is. En het concept van een alleenstaande ouder is belangrijk omdat tot 1 juli de wet op GYP een verschil heeft gemaakt tussen alleenstaande ouders en paren van ouders.
 • bloedige of ontvankelijke ouders,
 • woonkamer met ouders,
 • nevelхszьlх,
 • afgevaardigde ouder,
 • oke, op
 • als u wilt trouwen met een kind dat in uw eigen huishouden woont en het proces al aan de gang is.
Vanuit het oogpunt van kinderopvangdieet wordt het als uniek beschouwd:
 • die alleenstaand, weduwnaar, weduwnaar, gescheiden of buiten huwelijk is, tenzij je een levenspartner hebt,
 • huispartijen die recht hebben of hebben op de persoonlijkheden van blinden,
 • wiens echtgenoot recht heeft op een invaliditeitsuitkering in geval van invaliditeit,
 • wiens echtgenoot een ouderdomspensioen heeft en op 31 december 2011 I of II. had recht op collectieve arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidspensioen,
 • wiens echtgenoot een invaliditeitsuitkering en een gezondheidsstatus van niet meer dan 30% heeft op basis van een complexe beoordeling van de effectiviteit van revalidatie,
 • wiens echtgenote lid is van de Eerste of Tweede Wetgeving van de Republiek van de strijdkrachten op grond van de wet op de dienst van de ambtenaren van de strijdkrachten. rokkantsбgi groep, йn 31 december 2011 rйszesьlх szemйly ongeval rokkantsбgi nyugdнjban die kйrte de szolgбlati jбrandуsбg megбllapнtбsбt dusver voldaan aan de korhatбr elхtti цregsйgi nyugdнjak megszьntetйsйrхl de korhatбr elхtti ellбtбsrуl йs de szolgбlati jбrandуsбgrуl szуlу 2011 йvi CLXVII. (b) van artikel 9 van de wet,
 • wiens echtgenoot in voorlopige hechtenis zit, een levenslange gevangenisstraf uitzit.
Vanuit het oogpunt van eenzaamheid wordt iemand die in dezelfde woning woont met zijn / haar familie maar die bezig is met het scheiden van het huwelijk ook als verschillend beschouwd. 1 juli is de wet nu maakt geen onderscheid tussen alleenstaande ouders en twee ouders in een gezinsmodel met betrekking tot de duur van een kinderopvangtoeslag Dieetdagen worden bepaald door de leeftijd van het kind. In die zin is het aantal in aanmerking komende dagen kinderverlofverlof als volgt: Letters voor borstvoeding en borstvoeding zijn bedoeld voor kinderen tot een jaar oud.

Na 1-3 jaar gaat hij / zij naar de kinderopvangtoeslag

Kinderen van 1 jaar en jonger dan 3 jaar kunnen tot 84 kalenderdagen verpleging krijgen met een kinderopvangtoeslag.

De 3-6-jarige gaat naar kinderopvangtoeslag

Kinderen van 3 jaar en ouder en jonger dan 6 jaar hebben recht op zorg voor zowel ouders als ouders, met 42 dagen voor alleenstaande ouders en 84 dagen voor alleenstaande ouders.

Na de leeftijd van 6 tot 12 jaar gaat u naar kinderopvangtoeslag

Kinderen van 6 jaar en 12 jaar kunnen verpleging op hun ouders en ouders krijgen, en elke ouder heeft 14 kalenderdagen kinderopvangtoeslag.

Hoogte kinderopvangtoeslag

Het gemiddelde dagloon van een minimale ononderbroken verzekeringsrelatie van twee jaar is 60% van het gemiddelde dagloon, maar niet meer dan driemaal het minimum dagloon. In beide gevallen max. De uitbetaling kan $ 500 zijn. In het geval van ziekenhuis- of andere intramurale zorg, is de hoeveelheid dieetvoeding 50 procent.