Handige informatie

Uitstel van het verzoek van Gerbie Gerb om toegang tot de gevangenis


Er is een datum voor de zwangerschap van Gerbie Zwangerschap: Verjaardag op 6 maart 2018 moet beginnen met tweetandenprothese. Je baby vraagt ​​om een ​​onafhankelijk uitstel van de baby: je genade-petitie moet niet doorgaan.

Uitstel van het verzoek van Gerbie Gerb om toegang tot de gevangenisDe twee jaar van Dr. Gerb zijn in januari aan het downloaden van een tandprothese besteed. Officieel op 6 maart 2018 moet u beginnen met een tweetandige tandprothese. Na het indienen van de kennisgeving heeft Gerbie Berger bij de bevoegde autoriteiten een verzoek om uitstel ingediend, met het verzoek haar gratie niet door te nemen voordat het beroep is afgerond. President János Bder en dr. Justitie Trashcsnyi László zal hem onderzoeken. Het leven werd op een tragische, huiselijke manier geboren met een tragisch resultaat. Na de aankondiging van het idee verklaarde Gerbie Gerbé dat ze onschuldig was aan het idee: de jongens waren gebaseerd op een maandelijkse basis, maar ze hadden geen expertise in elkaar. Het door de verdediging aangehaalde oordeel werd door de rechtbanken niet aanvaard. Gerb zei ook in het interview dat de intra-institutionele bevalling op veel manieren is verbeterd, wat kan worden toegeschreven aan Hongaarse baby's en thuisgebaseerde gezinnen. Hij gelooft dat als zijn werk ertoe bijdroeg dat het systeem eerlijker en menselijker werd, er een voordeel was aan hekserij tegen hem.
Dr. Gerbe Bgnes werkte 17 jaar in het ziekenhuis als verpleegkundige. Aan hun naam komt de uitwerking van een conditiesysteem over hoe de vader kan deelnemen aan de geboorte. De afgelopen week is er een filmpje verschenen waarin de Vader uitlegt dat ze hebben kunnen deelnemen aan de geboorte van hun kinderen. De vader in de film behoorde tot een vader die een thuis geboren kind had en in het ziekenhuis lag. dr. Gerйb Бgnestхl de kуrhбzi szьlйsekre was hatбssal de bбbai szemlйlet, dit is kцszцnhetх dat je vandaag al zijn er kуrhбzak Magyarorszбgon waarin termйszetes йs beavatkozбsoktуl vrije szьlйskнsйrйs de alapszemlйlet waarin szьlйs anyakцzpontъvб vбlt.1989-tхl kнsйrt otthonszьlйseket, йs elsх vanaf het begin wilde hij externe kaders en protocollen hebben via standaard kaders en protocollen. Baba richtte onder meer een werkgroep op met als doel het ouderrecht buiten de instelling te creëren, die in 2011 werd geboren, voornamelijk op basis van hun prestaties.
Tussen een paar weken geleden werd de Liberty Bridge weggeblazen door sneeuwvlokken: duizenden van hen demonstreerden met een bloesem naast Born Gerb. De akciуhoz vele vidйki йs kьlfцldi vбros ook csatlakozott.Kцzben Februбr tot en met 17, 11 dйlelхtt уrбtуl de Deбk tйri evangйlikus kerk elхtt een ъjabb akciу szervezхdik: akciу rйsztvevхi kцzцs йneklйssel de genade van kйrnek kцztбrsasбgi elnцktхl йs uiten szolidaritбsukat degenen die Gerйb Бgnes нtйletйt igazsбgtalannak houd de stem! De petitie waarin president János Bder wordt gevraagd om Benedict Gerbys gratie te verlenen is ongeveer 40.000. De moeder beschouwt het leven als onrecht. Х Zou degene kunnen zijn die zegt dat Gerb is gestorven vanwege Gerb, maar hij denkt niet zoveel dat Gerb met Bgness is geboren.Gerelateerde artikelen in dit onderwerp:
  • Gerbie Bernes: The Banks negeert de feiten
  • Beter Bnnest twee jaar om naar de gevangenis te gaan