Anders

Het Office of Education kan vrijstellingen van school toestaan


Het Besluit vroegtijdige schoolvrijstelling is gepubliceerd: het Office of Education kan vergunningen afgeven op basis van een peer review.

Er is een regeringsdecreet naar voren gekomen over wie kan besluiten om zesjarigen vrij te stellen van de leerplicht als ouders hun kinderen één jaar in de kleuterklas willen houden. Volgens het nieuwe besluit kan een nationale autoriteit, de onderwijsautoriteit, een vergunning afgeven op basis van een peer review.Het Office of Education kan voormalige schooluitzonderingen toestaan ​​(foto: iStock) De woonplaats van het kind moet het advies inwinnen van een bevoegde maritieme expert of, in het geval van een speciale opleiding, een vergelijkbaar orgaan van de provincie - luidt hvg.hu. De commissie moet binnen 5 dagen na de datum van ontvangst van het verzoek van de ouder een datum voor het onderzoek opgeven en deze moet binnen 15 dagen worden voltooid. Als de ouder niet op de datum verschijnt, kan het kantoor de datum van het kind niet ontvangen. Als u niet komt opdagen vanwege een storing, ontvangt u nog steeds binnen vijf dagen een afspraak. Het is niet aan Arroul om te bepalen wie en hoe de ouder en het kind moeten falen, en welk certificaat ze zullen accepteren. Arrуl neemt geen nieuw besluit over wanneer de onderwijsautoriteit moet beslissen over de loterij van een kind, dat wil zeggen of hij of zij verplicht is om naar school te gaan in het jaar waarin hij of zij de zesde verjaardag vóór 31 augustus 2020 bereikt. .
  • Stem op alternatief onderwijs Plan voor slecht onderwijs
  • Je kunt achterblijven wie vroeg naar school gaat
  • Is school goed voor je?